Všeobecné obchodní podmínky

 

 OBCHODNÍ PODMÍNKY

Provozovatel

PD-HRAPA s.r.o.

Burešov 496 , 760 01 Zlín

hrapa@hrapa.cz

IČ:  07575301

DIČ: CZ07575301
Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.hrapa.cz, jehož provozovatelem je firma PD-HRAPA s.r.o.,Burešov 496 , Zlín.

 • Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Obchodní podmínky
• Každá přijatá objednávka v našem obchodě je závazná.

 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
 • Kupující je o své objednávce informován e-mailem, ihned po jejím uskutečnění.
 • Storno objednávky je možné do 2 hodin od učinění objednávky. A to e-mailem na adresu: hrapa@hrapa.cz. Pokud kupující již poukázal finanční obnos na účet prodávajícího, je prodávající povinen tuto částku vrátit.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 • Způsob platby za dodané zboží je zásadně na dobírku pokud není dohodnuto jinak.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

 

Dodací termíny

 • Dodací lhůta je obvykle 2-5 pracovních dnů v závislosti na dostupnosti zboží. Pokud je zboží skladem a je objednáno v Po-Pá do 10. hodiny, je automaticky do dvou následujících pracovních dnů odesláno. Objednávky podané v pracovní dny po 10. hod., o víkendu a v den státního svátku jsou odesílány druhý pracovní den.
 • Pokud nebudeme z nějakých důvodů schopni tuto lhůtu dodržet, bude kupující v dostatečném předstihu o této skutečnosti informován.
 • Počátek dodací lhůty se počítá při platbě na dobírku okamžitě po uskutečnění objednávky. Při platbě převodem se jako počátek dodací lhůty počítá přijetí platby z naší strany.
 • Zásilky jsou odesílány prostřednictvím dopravce PPL.

V den expedice Vaší zásilky z našeho skladu Vám na emailovou adresu, přijde zpráva o předání zásilky dopravci.
Platební a dodací podmínky

 • Zásilky jsou odesílány prostřednictvím dopravce PPL.
 • Při objednávce:

- do 1.200,- s DPH dopravné 169,- Kč

- do 1.999,- s DPH dopravné 149,- Kč
- nad 2.000,-Kč s DPH dopravné a balné nebude účtováno.

-. Výše dopravného a balného platí pro rozvoz objednávek po České republice.

 • Platba může být provedena na dobírku nebo bankovním převodem (na fakturu).
  • S každou zásilkou obdrží kupující fakturu.
  • Zboží může kupující převzít osobně pouze na prodejně ve Zlíně, ulice Kúty 4345.
  Při objednávce:
  - do 500,- Kč bude účtován manipulační poplatek ve výši 50,-Kč

- do 1.000,- Kč bude účtován manipulační poplatek ve výši 30,-Kč

-nad 1.000,-Kč nebude účtován manipulační poplatek.
V objednávce je třeba zaškrtnout možnost: “osobní odběr“.
• Nákup prostřednictvím e-shopu lze uskutečnit na území České republiky.

Reklamační podmínky
• Při vyřizování reklamací se prodávající řídí zákonem č.40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Občanský zákoník) a zákonem č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně spotřebitele).
• Kupující má právo od dopravce ( PPL) nepřevzít zásilku, pokud je poškozený transportní obal. V případě převzetí takové zásilky je nutné s dopravcem sepsat protokol o poškození zásilky.
• Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat. Reklamované zboží zašlete na adresu: PD-HRAPA s.r.o., Kúty 4345, 760 01 Zlín
• Ke zboží doporučujeme přiložit listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy např. fakturu, záruční list aj.
• Kupujícímu doporučujeme předložit reklamované zboží čisté, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Společnost PD-HRAPA s.r.o. je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (Vyhláška 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem).
• Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o příjmu reklamace nejpozději do tří pracovních dnů od obdržení reklamace.
• Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
• Záruční doba je 2 roky, pokud není na zboží nebo v záručním listu uvedeno jinak.
• Záruční dobu nelze zaměňovat se životností výrobku, která může být kratší díky nesprávnému používání, ošetřování nebo zacházení s výrobkem. Při ošetřování dbejte pokynů výrobce.
• Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím popisované nebo na základě prováděné reklamy očekávané, popř. jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé.
• V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
• Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
Vrácení a výměna zboží
• Na základě zákona č. 367/2000 má kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží.
• Odstoupení od smlouvy můžete zaslat elektronicky na hrapa@hrapa.cz.

Před odesláním zboží zpět na naši adresu doporučujeme nás informovat na mail hrapa@hrapa.cz. Zboží bude přijato po vzájemné dohodě a po jeho zaslání (nebo po osobním doručení) na naši adresu PD-HRAPA s.r.o., Kúty 4345, 760 01 Zlín. Zboží musí být dodáno včetně obalu, jak bylo převzato od prodávajícího a schopné dalšího prodeje bez známek užívání nebo opotřebování. Se všemi listinami, jako je faktura, záruční list a jiné.
• Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.
• V případě, že kupující není spotřebitel, tedy zboží nakupuje v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení nevzniká, neboť obchodní zákoník tuto možnost neuvádí.

 Zpracování osobních údajů

 • Kupující, pokud je fyzickou osobou, je povinen oznámit prodávajícímu svoje jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, adresu dodání zboží včetně PSČ, čísla telefonu a e-mailovou adresu.
 • Kupující, pokud je právnickou osobou, je povinen oznámit prodávajícímu svoje obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, adresu dodání zboží včetně PSČ, IČ, DIČ, číslo telefonu a e-mailovou adresu.
 • Kupující dává souhlas prodávajícímu, jakožto správci osobních údajů kupujícího, ke shromažďování a zpracování svých osobních údajů, zadaných při registraci do e-shopu prodávajícího, za účelem zaúčtování plateb za koupené zboží, správné distribuce zboží a ke komunikaci s kupujícím. Souhlas je udělen na dobu trvání registrace v e-shopu prodávajícího, případně na dobu, po kterou nebudou vypořádány veškeré závazky mezi kupujícím a prodávajícím. Nakládání s osobními údaji kupujícího podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a prodávající tímto prohlašuje, že oznámil Úřadu pro ochranu osobních údajů zpracování osobních údajů a je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce dat pod evidenčním číslem.
 • Poskytnuté informace umožní prodávajícímu uskutečnit potřebné účetní operace, vyhotovit daňový doklad, popřípadě identifikovat platbu kupujícího přes bankovní převod. Všechny údaje jsou uchovávané v chráněné databázi na serveru prodávajícího. Kupující může údaje podle aktuálního stavu změnit po přihlášení.
 • Kupující má přístup ke svým osobním údajům ve smyslu § 21 zákona o Ochraně osobních údajů a má právo požadovat po prodávajícím nápravu nesprávného nakládání s jejich osobními údaji. Kupující udílí prodávajícímu výslovný souhlas s uložením jeho emailové adresy a adresy bydliště za účelem zasílání obchodních nabídek a příležitostí. Kupující je oprávněn odepřít souhlas se zasíláním těchto obchodních nabídek.
 • Prodávající neposkytuje údaje kupujícího třetím osobám s výjimkou nezbytných údajů poskytovaných bankám pro evidování a zaúčtování plateb a doručovacím službám pro dodání objednaného zboží. V těchto případech jsou nezbytné údaje poskytované jednorázově pro vyřízení konkrétní objednávky kupujícího.
 • V případě, že se kupující rozhodne svoji registraci v e-shopu prodávajícího zrušit, kontaktuje s tímto požadavkem prodávajícího prostřednictvím e-mailu na hrapa@hrapa.cz. Registrace kupujícího bude následně zrušena. Registrovaný kupující může aktualizovat poskytnuté údaje v on-line režimu na webových stránkách e-shopu ihned po přihlášení.

Závěrečná ustanovení
• Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v tento den platnou cenu objednaného zboží, včetně přepravného či poštovného uvedeného v obchodních podmínkách. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán. Objednávka je archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Nákupem kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení. Na vztahy s podnikateli se tyto podmínky nevztahují, neboť tyto se řídí ustanovením § 409 a násl. obchodního zákoníku. Pokud si v průběhu nákupu nebudete vědět s čímkoliv rady, kontaktujte nás - rádi Vám poradíme.

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo?

Nový účet

Již máte účet?

Zapomenuté heslo

Vzpomněli jste si?
Hrapa

Sortiment

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.